Ereignisse bezogen auf numismatische Objekte

URI http://uri.gbv.de/terminology/subset_kenom_object_related_event/
Notation subset_kenom_object_related_event
Definition Besteht aus den LIDO-Events sowie einigen Ergänzungen für numismatische Objekte.
Besteht aus den LIDO-Events sowie einigen Ergänzungen.
Sprachen de, en
Oberste Begriffe http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/07552eb7-768a-43e5-b159-711144f535fe Lehrveranstaltung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/0b91e1d7-7d08-4c76-9cd1-995e4ec36d66 Leihgabe
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/20709eac-d85f-4057-8147-1d2cdad4e6b6 Verlust
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/2a77c2c8-769a-4dc4-975a-17ab77eb0810 Tausch
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/2ab24dd6-1ffb-4b0e-aa54-bd6ab029d97c Übereignung / Treuhand
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/34d60b15-a2e4-4c66-8cdf-0bf576443c5c Restaurierung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/354d482e-8f17-4d62-9b27-eed275d0d37a Vortrag / Präsentation
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/3599f40b-5358-435a-b85d-f7df2f6688a5 Verwahrung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/38731783-b775-43e5-9694-ca995060429f Wissenschaftliche Bearbeitung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/3ab0fb36-8f47-492f-a424-801722da0ec2 Ausgrabung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/4a1dbd60-1165-4901-a64b-f145a8ee5949 Herstellung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/4d52f1c2-2d21-44cb-8097-63d5ac7c1d40 Entstehung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/5cef3f3f-c1c7-4b1a-b6e8-553708cc3951 Schenkung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/6075f9c8-08bb-4e17-bf46-eaab52d98b8d Bearbeitung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/63827b7e-da3e-43a6-95ae-8a1cce6cba62 Kauf / Verkauf
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/6497fb3d-0b96-41ed-9b9d-eb1517ec3119 Fund / Aufsammlung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/66eabda5-82a6-4134-9903-570a38e159e0 Spende
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/a8101831-fefe-4e48-8f42-6018f6444c25 Zerstörung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/bfd20e14-c67f-46e0-93d1-bf84cfdf3338 Restitution
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/c2180280-cf9a-424d-828b-ae062ed3fe6e Geistige Schöpfung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/c55030aa-f4b5-4ed6-a7d6-27ff10dd4d6a Ausstellung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/d12ba0ba-51ff-4dae-bfaa-fc3d42c48c45 Nachlass
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/e3221532-9cc3-4712-8368-f69dc8738b6f Beschlagnahme
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/e46196c8-7701-4f97-ad1b-c9402bc7c12e Sonstiges
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/ee18e0ce-7c4b-46d0-a4db-b459d8b3cbf8 Inventarisierung
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/fb72d7c1-fd9d-4c4f-8320-ab98a551132b Zugang
http://uri.gbv.de/terminology/object_related_event/fc261513-1626-45d4-82eb-e7d45cf67360 Objektbewegung
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2019-08-13
issued 2019-08-13
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-05-27T16:55:13+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/subset_kenom_object_related_event?properties=%2A 231 ms 1
2022-05-27T16:55:13+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/subset_kenom_object_related_event/top?properties=notation 342 ms 27