e9d97f25-d97f-41a0-8dfc-42e66f74b321 Theatergruppe

URI http://uri.gbv.de/terminology/person_role/e9d97f25-d97f-41a0-8dfc-42e66f74b321
Notation e9d97f25-d97f-41a0-8dfc-42e66f74b321
Identifier http://vocab.getty.edu/aat/300266039
Label Theatergruppen
Theater companyen
Theatre companiesen
Theatrical companiesen
Theatrical companyen
Teatroes
Hinweis A theater production system based on a permanent association of actors, and often a particular location or theater structure. Professional theater companies evolved during the Renaissance in response to urbanization in the major countries of Europe. Modern theater companies follow the same model as the earliest ones: a group of actors, scenarists, and technicians devoted to presenting theatrical performances.en
Sistema de producción del teatro basado en una asociación permanente de agentes, y a menudo una estructura particular de la localización o del teatro. Las compañías profesionales del teatro se desarrollaron durante el renacimiento en respuesta a la urbanización en los países principales de Europa. Las compañías modernas del teatro siguen el mismo modelo: un grupo de agentes y de técnicos se dedicó a prestar servicios para sus pares de teatro.es
Een theaterproductiesysteem gebaseerd op een duurzame verbintenis met acteurs, en vaak met een vaste locatie of theaterstructuur. Professionele toneelgezelschappen kwamen tot ontwikkeling tijdens de Renaissance, met het verstedelijkingsproces in de grote Europese landen als stuwende kracht. Tegenwoordige toneelgezelschappen werken nog op basis van hetzelfde model als de vroegste vormen: een groep acteurs, scenarioschrijvers en technici die zich wijdt aan het verzorgen van toneelvoorstellingen.nl
KOS person_role Beruf / Tätigkeit von Person
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2016-12-06
issued 2016-12-06
modified 2019-11-13

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T07:13:19+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fperson_role%2Fe9d97f25-d97f-41a0-8dfc-42e66f74b321 724 ms 1