c670651c-6642-42b8-a985-a3a856337825 Tyrann

URI http://uri.gbv.de/terminology/person_role/c670651c-6642-42b8-a985-a3a856337825
Notation c670651c-6642-42b8-a985-a3a856337825
Identifier http://vocab.getty.edu/aat/300236616
Label Tyrannen
Tyranten
Tyrant'sen
Tyrants'en
Tiranoes
Tirannl
Potentatennl
Hinweis Rulers who exercise power oppressively, cruelly, or unjustly. Examples include in ancient Greece and Sicily, where tyrants usurped power from the legal authorities or inherited such power, but often with popular support. In modern contexts, examples include rulers who hold supreme political power and exercise it oppressively. For non-hereditary rulers who exercise absolute power over the government of a nation, whether or not cruelly or unjustly, see "dictators."en
Se refiere generalmente para aquellos en una posición de poder o autoridad que lo ejercen opresiva, cruel o injustamente, especialmente pero no exclusivo de aquellos que poseen el poder político supremo. Usado específicamente para dirigentes de ese título en la Grecia antigua y Sicilia que usurpaban el poder de las autoridades legales, frecuentemente con el apoyo popular. Para dirigentes no hereditarios que ejercen el poder absoluto e irrestricto sobre el gobierno de una nación, tanto cruel o injustamente, use "dictador”.es
In het algemeen te gebruiken voor personen in een machtige of gezaghebbende positie die deze op een onderdrukkende, wrede of onrechtvaardige manier gebruiken, meestal maar niet altijd personen met het hoogste politieke gezag. Wordt met name gebruikt voor heersers met die titel in het oude Griekenland en Sicilië die zich de macht van de rechtmatige autoriteiten hebben toegeëigend, vaak met de steun van het volk. Gebruik 'dictators ' voor heersers die hun status niet uit erfopvolging hebben verkregen en die absolute, onbeperkte macht uitoefenen over het bestuur van een natie, al of niet op wrede of onrechtvaardige wijze.nl
KOS person_role Beruf / Tätigkeit von Person
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2016-12-06
issued 2016-12-06
modified 2018-11-29

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-23T22:13:37+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fperson_role%2Fc670651c-6642-42b8-a985-a3a856337825 548 ms 1