8f3e9c1c-2cb7-40b4-a421-5ab48a26ac27 Agronom

URI http://uri.gbv.de/terminology/person_role/8f3e9c1c-2cb7-40b4-a421-5ab48a26ac27
Notation 8f3e9c1c-2cb7-40b4-a421-5ab48a26ac27
Identifier http://vocab.getty.edu/aat/300254398
Label Agrarwissenschaftler
Agronomisten
Agronomist'sen
Agronomists'en
Agrónomoes
Agronomistnl
Akkerbouwkundigenl
Agronomennl
Agronomistennl
Agronoomnl
Hinweis Refers to agriculturists who study and work in land cultivation, soil management, and field crop improvement, management, and production. For scientists who specialize in any or all aspects of soils, including their origin, distribution, classification, utilization, and physical and chemical properties, see "soil scientists."en
Se refiere a los agrónomos que estudian y trabajan en el cultivo de la tierra, administración del suelo, y mejora del cultivo en campo, gerencia, y producción. Para los científicos que se especializan en lo que sea aspectos de suelos, incluyendo su origen, distribución, clasificación, utilización, y características físicas y químicas, ver a "científicos del suelo.”es
Verwijst naar landbouwkundigen die onderzoek of werkzaamheden verrichten met betrekking tot het in cultuur brengen van land of bodembeheer, of de verbetering, het beheer en de productie van gewassen. Zie 'bodemkundigen' voor wetenschappers die zijn gespecialiseerd in bepaalde of alle aspecten van de bodem, met inbegrip van oorsprong, verspreiding, classificatie, gebruik, fysieke en chemische eigenschappen, en de rol van organismen bij de het ontstaan van bodemlagen en in de relatie tot de samenstelling van de grond.nl
KOS person_role Beruf / Tätigkeit von Person
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2016-12-06
issued 2016-12-06
modified 2019-01-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T07:03:38+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fperson_role%2F8f3e9c1c-2cb7-40b4-a421-5ab48a26ac27 646 ms 1