88d7fc94-8dd4-41aa-a9cd-d5afc2356993 Gewässer

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/88d7fc94-8dd4-41aa-a9cd-d5afc2356993
Notation 88d7fc94-8dd4-41aa-a9cd-d5afc2356993
KOS nld_topography Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Topographie
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/0d9e7257-dfb3-473a-abaa-15a38c2fd85d Fließgewässer
http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/0e7a7f27-fabb-42c9-bb6c-4e5ed68d86d5 Quelle
http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/72b55bc4-8acc-44af-a640-1fa299ef2998 Nordsee
http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/e37783e8-a656-44bc-95fe-098b851a08b6 stehendes Binnengewässer
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-10
issued 2022-11-10
modified 2022-11-24

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:52:26+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_topography%2F88d7fc94-8dd4-41aa-a9cd-d5afc2356993 866 ms 1