0910b475-d512-4b19-bde1-6a6f18b387d0 Feuchtboden

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_topography/0910b475-d512-4b19-bde1-6a6f18b387d0
Notation 0910b475-d512-4b19-bde1-6a6f18b387d0
44825534
KOS nld_topography Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Topographie
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-04
issued 2022-11-04
modified 2022-11-22

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T20:09:41+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_topography%2F0910b475-d512-4b19-bde1-6a6f18b387d0 654 ms 1