985dd854-6967-4a52-a323-0a09a8b216c1 UNESCO Weltkulturerbe: Mariendom und Michaeliskirche in Hildesheim

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_topic/985dd854-6967-4a52-a323-0a09a8b216c1
Notation 985dd854-6967-4a52-a323-0a09a8b216c1
49537934
Suchbegriffe Welterbe-Hildesheim
KOS nld_topic Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Thema
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-03-02
issued 2022-03-02
modified 2023-01-31

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-26T08:37:29+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_topic%2F985dd854-6967-4a52-a323-0a09a8b216c1 623 ms 1