c0d33504-6102-4136-92e1-b4a662120885 Forschungsprojekt

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/c0d33504-6102-4136-92e1-b4a662120885
Notation c0d33504-6102-4136-92e1-b4a662120885
KOS nld_project Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Projekt
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/f19cbbc2-383e-4fd1-81bc-b2621e2348bf Projekt Altsteinzeitliche Fundstellen im Tagebau Schöningen
http://uri.gbv.de/terminology/nld_project/ff61fb43-3db1-4616-a5ae-2ff3c275d31f Projekt Varusschlacht im Osnabrücker Land - Kalkriese
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-08
issued 2022-11-08
modified 2022-11-10

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-27T06:56:54+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_project%2Fc0d33504-6102-4136-92e1-b4a662120885 826 ms 1