42f84661-9349-4546-971e-e80467956acf Völkerwanderungszeit

URI http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/42f84661-9349-4546-971e-e80467956acf
Notation 42f84661-9349-4546-971e-e80467956acf
12103503
KOS nld_chronology Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege: Zeitstellung
Übergeordnet http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/6510ba13-314f-46bc-b122-48000f672f00 Römische Kaiserzeit/Völkerwanderungszeit
Oberbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/6510ba13-314f-46bc-b122-48000f672f00 Römische Kaiserzeit/Völkerwanderungszeit
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/559bd319-4624-46af-b4fe-e68028bed730 Späte Völkerwanderungszeit
http://uri.gbv.de/terminology/nld_chronology/592fb3bf-63de-4794-a6ac-dd346647c667 Frühe Völkerwanderungszeit
publisher Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
created 2022-11-08
issued 2022-11-08
modified 2023-03-14

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T21:23:57+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fnld_chronology%2F42f84661-9349-4546-971e-e80467956acf 912 ms 1