3164f4d9-1501-4e5f-9117-3ca2ecf2d908 gegossen

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_technique/3164f4d9-1501-4e5f-9117-3ca2ecf2d908
Notation 3164f4d9-1501-4e5f-9117-3ca2ecf2d908
76
44
140
117
116
103
43
130
58
53
51
40
2
188
183
14
138
104
56
55
Label Gelbguss
Sandform
Schleuderguss
Bronzeguss
Wachsausschmelzungsverfahren
Spritzgießen
Abguss
Guss
Sandformguss
Wachsguss
Sandguss
Hohlguss
Spritzguss
KOS kenom_technique Kenom: Technik
Siehe auch http://d-nb.info/gnd/4056561-0
http://d-nb.info/gnd/4131657-5
http://d-nb.info/gnd/4146678-0
http://d-nb.info/gnd/4188794-3
http://d-nb.info/gnd/4231168-8
http://d-nb.info/gnd/4297602-9
http://d-nb.info/gnd/4558156-3
http://d-nb.info/gnd/7544641-8
http://www.wikidata.org/entity/Q1055732
http://www.wikidata.org/entity/Q1531066
http://www.wikidata.org/entity/Q260606
http://www.wikidata.org/entity/Q37033922
http://www.wikidata.org/entity/Q5980103
http://www.wikidata.org/entity/Q765814
http://www.wikidata.org/entity/Q928402
https://ikmk.smb.museum/ndp/herstellungtyp/22
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2022-03-21
issued 2022-03-21
modified 2022-03-22

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-20T13:29:13+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_technique%2F3164f4d9-1501-4e5f-9117-3ca2ecf2d908 683 ms 1