d913d514-74ff-4570-8cd4-322c98a53e3b © Urheberrecht liegt beim Urheber oder dessen Rechtsnachfolger

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_rights_use_exploitation_original/d913d514-74ff-4570-8cd4-322c98a53e3b
Notation d913d514-74ff-4570-8cd4-322c98a53e3b
KOS kenom_rights_use_exploitation_original Kenom: Rechte am Original
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2019-02-27
issued 2019-02-27
modified 2020-01-22

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-27T05:50:40+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_rights_use_exploitation_original%2Fd913d514-74ff-4570-8cd4-322c98a53e3b 607 ms 1