Ort aus IKMK

URI http://uri.gbv.de/terminology/ikmk_ort/
Notation ikmk_ort
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Oberste Begriffe 1055 Anauna
1078 Ancona
1153 Altona (Hamburg)
1186 Apollonia Mordiaion
1216 Ambrakia
1252 Altenwalde
1274 Appilly
1279 Althöfchen (Stary Dworek)
1284 Aquae Calidae
1305 Alterode
1306 Arnsberg
1307 Anusin
1378 Aphrodisias
1386 Aninetos
1387 Apollonoshieron
1398 Apameia (Myrleia)
1399 Appia
1419 Apollonia (Poian)?
1420 Amblada
1488 Amathos
1500 Amaseia
1534 Alzey
1536 Annweiler-Trifels
1594 Amisos
1618 Angermünde
1620 Annahütte
1778 Aluntium
1789 Anklam
1820 Anking (Anqing)
1840 Ariminum-Rimini
1864 Angoulême
1888 Annecy
1889 Argos
1959 Amyzon
1984 Anchialos
1993 Angers?
1997 Angoulême?
2005 Amiens?
2030 Apollonia Pontika
2064 Anazarbos
2083 Ankyra in Phrygia
2111 Arcot (Arkat)
2125 Antiphellos?
2126 Antigoneia am Orontes
2150 Aperlai
2258 Amphipolis?
2270 Annaberg?
2293 Apameia am Orontes
2312 Antigoneia am Orontes?
2329 Amberg
2421 Amorion
2428 Andernach?
2447 Antissa
2480 Altentreptow (Treptow an der Tollense)
2485 Arles?
2487 Aphytis
2501 Antiochia ad Pisidiam?
2537 Annaberg
2548 Apros
2574 Altorf (Altdorf)
2597 Apolda
2603 Anaktorion
2607 Ansbach
2627 Aphrodisias in Kilikia
305 Amboise
306 Amiens
307 Angers
309 Arinthod
310 Arles
41 Antwerpen (Anvers)
42 Antwerpen (Anvers)?
426 Amphipolis
428 Anaphe
429 Andros
430 Anopolis
431 Aptera
432 Argilos
434 Arkadia
614 Amalfi
615 Aquileia
616 Arezzo
7 Amantia
733 Amsterdam
734 Arnheim (Arnhem)
8 Apollonia (Poian)
866 Arados
88 Altenkirchen
881 Amastris
882 Anisa (Kültepe/Kanis)
883 Ankyra in Galatia
884 Antiochia ad Pisidiam
885 Antiochia (Antakya)
886 Antiochia (Antakya)?
887 Antiochia am Mäander
888 Apameia (Kibotos)
889 Apollonia am Rhyndakos
90 Andernach
91 Angermünde?
92 Annaberg
93 Ansbach?
publisher Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin
created 2018-05-23
issued 2018-05-23
modified 2018-05-23

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2018-11-16T12:55:43+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/ikmk_ort?properties=%2A 3 ms 1
2018-11-16T12:55:44+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/ikmk_ort/top?properties=notation 1615 ms 100