825670a8-676b-40a2-9367-de8d7694a708 Elektrophone

URI http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/825670a8-676b-40a2-9367-de8d7694a708
Notation 825670a8-676b-40a2-9367-de8d7694a708
5
KOS hornbostelsachs Hornbostel-Sachs-Systematik
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/04c24970-22f1-4326-bebc-9be65341b022
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/182d06d6-1c59-4432-a1c2-f030b9ecd34d
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/28c24f33-e747-4537-8abc-6414e4f4995c
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/90f30154-cda7-4a3b-adb3-eff68cd4e4c1
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/99ec3ad0-e61a-4353-912d-36baf7be862c
http://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/f5e04af4-e86e-4132-9c77-342280d11596
publisher Erich Moritz von Hornbostel und Curt Sachs
created 2017-08-18
issued 2017-08-18
modified 2018-11-29

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T19:55:13+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fhornbostelsachs%2F825670a8-676b-40a2-9367-de8d7694a708 646 ms 1