WIAG Orden

URI http://uri.gbv.de/terminology/germania_sacra_wiag_orden/
Notation germania_sacra_wiag_orden
Definition WIAG Orden
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Oberste Begriffe 03ec7558-32fb-4a58-a9a7-26ce0888bbc9 Kartäuser
0d090ca8-6445-4b41-a2b5-7de5cb489eb9 Redemptoristen
15f6cbae-54fa-4fdd-8c13-f1ec924e93a2 Lazaristen
1b84ba58-9e8b-4901-897b-44222e528a67 Brudergemeinschaft
1f0e2dff-c19c-41f3-878e-e2b0722a450f Franziskanerorden
244f6729-9590-4900-9631-ad7d37f43f3f Clemensschwestern
296ef005-60d9-4884-9015-d7f9a0d3b514 Institut der seligen Jungfrau Maria
3848bc25-e4a4-47c7-abdb-96a00905a6b9 Maricollen
3aebce35-381f-4158-a3f4-9d177ac08366 Coelestinerinnen
3c3333ce-f159-454b-b644-25ef91a212dd Ursulinen
3e9a7625-cf88-43a9-8114-b3fb04d55f1e Paulaner
559c61a0-8e35-475b-b724-3807410b768f Kartäuserinnen
5b2181c5-619c-441f-8234-a4ea682c4c0b Semireligiöse Gemeinschaft (weiblich)
5c61e5b5-cdc2-4c28-8d0b-8133f0e9f975 Serviten
63f33872-065a-4a8a-8c61-3ed30e2e1c43 Orden nach der Benediktregel
729a50d7-9a14-46a8-a538-ce1d83c0192b Redemptoristinnen
72c23f39-9ce0-49c1-a33d-8a8ee492a654 Italienische Annunziatinnen
73c5366f-da1b-4e59-a824-67d2085bb4cc Kanoniker
8534547d-605c-4c9c-a5ce-1c3ae74402d9 Orden nach der Augustinusregel
9190a32d-5355-4869-9fd5-16ba3b7f34e3 Unbeschuhte Karmelitinnen
9d5d16c0-008c-4097-ba46-2605fb832383 Schwestern vom gemeinsamen Leben
a056f68f-cf60-4d64-a07b-5fa79496aa23 Unbeschuhte Karmeliten
a1d606ae-8eac-4f73-aa0c-61c77fd9c0b9 Oratorianer
a50b7645-95d4-4633-9d5f-bc7e7a36a641 Semireligiöse Gemeinschaft (männlich)
a6a3d685-893a-4aa6-8d2c-c858708bd23d Jesuiten
ab02fcd5-7d65-4ed3-a140-73629b9cd125 Paulanerinnen
b8cc5bd8-cfff-4acc-b629-4dc3758dee59 Augustinereremitinnen
ba1a79d2-7084-474c-a30e-636b4f09833d Pauliner-Eremiten
c1376e6f-e9a9-4bb0-91c4-f1c91b569363 Servitinnen
cd5fd153-7e32-4596-b6ce-c0b5da2e91b9 Kanonissen
dd35bf02-8b4e-4f00-826a-c86dceb38bf8 Elisabethinerinnen
publisher Germania Sacra
created 2022-12-12
issued 2022-12-12
modified 2022-12-12

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-22T20:25:30+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/germania_sacra_wiag_orden?properties=%2A 168 ms 1
2023-03-22T20:25:30+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/germania_sacra_wiag_orden/top?properties=notation 185 ms 31