FSO: Erschlie├čungsstand

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_status_description/
Notation fso_status_description
Definition Vokabular der FSO zur Erfassung des Erschlie├čungsstands
Oberste Begriffe 0354bc6c-b113-4cfc-93f4-47342723fea9 geordnet
64a25e38-bd86-4adf-beff-e45651dacce1 Findmittel vorhanden
66adea9a-335b-4aea-9ced-2587b72885bf vorsortiert
c07e3291-0b2e-4835-a8c8-e5f473210894 teilbearbeitet
cec99462-a1e0-41a6-a7c3-94a794b398f0 ungeordnet
fbc71a87-68a3-4df3-b7a8-24f2ee8accee bearbeitet
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-01-28
issued 2021-01-28
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-02-02T18:29:54+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_status_description?properties=%2A 274 ms 1
2023-02-02T18:29:55+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_status_description/top?properties=notation 537 ms 6