FSO: Objekttyp

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_object_type/
Notation fso_object_type
Definition Vokabular der FSO zur Erfassung des Objekttyps
Oberste Begriffe 0d1402f9-b008-45a7-8004-2f1979212840 Korrespondenz
133ccf06-b095-40f8-8b43-c5dfc0274209 Bildobjekt
27985d26-6695-42b3-8564-7c2fb306c482 Serie/Reihe
33b35c5c-fe63-4c53-b8b1-f0d3cd0a4dc3 Plakat
469f3b66-5e14-4e5e-8ce8-a9470d7055f1 Korresponenz
60a83c19-04de-4596-9022-ad082a13db68 Briefmarke
63f8448b-b246-46ab-a608-85ee47fbb6d7 Künstlerpublikation
659a3c52-a947-45d2-b111-50a0a65a5e63 Brief
72a04a9c-38e2-4335-936f-887614ffec87 Bildtonträger
769ca7f6-ede3-4053-a5ff-2ac7cd06fd0a Tonträger
7c05af92-d822-4209-8e23-46bb432bec6d Manuskript
867c941c-0fb2-4ff1-8a85-9d4685b40493 Typoskript
8dbe1062-4e1c-4eca-a7c7-524c67be53c3 Mehrbändiges Werk
967f2117-1971-4073-8a2f-db9cdaad6f17 Manuskripte anderer
be07d65b-6e6e-43d6-a919-dbf6d1b1dc46 Flugblatt
c2b0220c-2fd6-45f7-bd9c-d36b7c059952 Monographie
c2d3176f-cb7f-47d9-837a-a2053610a171 Aufsatz
c44f6e9a-d3b3-455b-96f8-e3450e13fcaf Band
df935350-28c7-41dd-a49f-258402614fae Zeitschrift
df9b4226-31d5-4025-903d-7151481e2aed Datenträger
f0f54669-7190-4cff-b2a0-0546b5e3db3a Dokument
f33211a1-62e3-4893-a5d7-2071af937559 Druckschrift
ff6e6e06-eed7-4c00-9fa1-aba2aae34b51 Dokumente anderer
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-01-28
issued 2021-01-28
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-02-02T18:09:27+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_object_type?properties=%2A 173 ms 1
2023-02-02T18:09:28+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_object_type/top?properties=notation 597 ms 23