129 Sowjetischer Schriftstellerkongress <1934>

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword_person/3665b252-f85b-4fd5-a631-1008340ae0d0
Notation 129
2852
Label Sowjetischer Schriftstellerkongress <1934>
KOS fso_keyword_person FSO: Schlagwort (Person)
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-06-25T09:21:09+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword_person%2F3665b252-f85b-4fd5-a631-1008340ae0d0 363 ms 1