2313 Akt Końcowy Konferencji w Helsinkach (01.08.1975)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/da4b62d7-e8c4-42e9-a438-9103ccbe20d9
Notation 2313
0045
Label Akt Końcowy Konferencji w Helsinkach (01.08.1975)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-29T10:27:51+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2Fda4b62d7-e8c4-42e9-a438-9103ccbe20d9 352 ms 1