4847 Truppenfahne der Polnischen Legionen

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/cce8c9a7-9284-4d76-b732-a22957e9d762
Notation 4847
3306
Label Truppenfahne der Polnischen Legionen
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-27T07:48:37+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2Fcce8c9a7-9284-4d76-b732-a22957e9d762 366 ms 1