3379 Literarisches Schaffen

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/8fe46466-f067-425a-8a59-20eb06e26bc2
Notation 3379
1378
2975
1379
Identifier https://d-nb.info/gnd/4167882-5
Label Literarisches Schaffen
literarisches Schaffen<br><br>
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-22T19:48:25+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F8fe46466-f067-425a-8a59-20eb06e26bc2 359 ms 1