3594 Denkmal des Kleinen Aufständischen

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/8261d8ba-51cc-46be-93fd-de1336dac9e9
Notation 3594
0395
Label Denkmal des Kleinen Aufständischen
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-29T11:20:31+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F8261d8ba-51cc-46be-93fd-de1336dac9e9 461 ms 1