4838 Verfassung der Vereinigten Staaten (17.09.1787)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/6d778b3f-52a7-478b-9143-d0df0eb8d00f
Notation 4838
3478
Label Verfassung der Vereinigten Staaten (17.09.1787)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-22T19:04:59+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F6d778b3f-52a7-478b-9143-d0df0eb8d00f 364 ms 1