4986 Internationale Menschenrechtskonferenz (Krakau, 25–28.08.1988)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/406f32f0-cbd8-4d90-9951-2736833bc0eb
Notation 4986
0937
Label Internationale Menschenrechtskonferenz (Krakau, 25–28.08.1988)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-25T18:45:35+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F406f32f0-cbd8-4d90-9951-2736833bc0eb 422 ms 1