5335 Christianisierung der Kiewer Rus (988)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/3a359b6b-95d9-41e4-8aff-66f20e1c5b2d
Notation 5335
0324
Label Christianisierung der Kiewer Rus (988)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-26T14:28:42+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F3a359b6b-95d9-41e4-8aff-66f20e1c5b2d 338 ms 1