4831 Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/360994ed-a0a9-43f4-bba8-d1fca8693c4e
Notation 4831
1334
Identifier https://d-nb.info/gnd/4358691-0
Label Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-22T10:25:03+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F360994ed-a0a9-43f4-bba8-d1fca8693c4e 422 ms 1