4590 Znak Batalionu Batalionu Korpusu Bezpieczeństwa "Nałęcz"

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/20143208-26ab-4b2d-a7e5-b2526cd3a36d
Notation 4590
3800
Label Znak Batalionu Batalionu Korpusu Bezpieczeństwa "Nałęcz"
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-10-04T05:21:47+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F20143208-26ab-4b2d-a7e5-b2526cd3a36d 659 ms 1