4044 Literatur der Décadence

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/15ec72f7-729b-4ee8-9b95-947a83f6b39e
Notation 4044
1383
Label Literatur der Décadence
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-25T17:56:47+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F15ec72f7-729b-4ee8-9b95-947a83f6b39e 397 ms 1