6165 Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/03f0111a-017c-4e61-a24b-c652203ec041
Notation 6165
0789
Identifier https://d-nb.info/gnd/4312103-2
Label Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-07-29T16:29:52+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F03f0111a-017c-4e61-a24b-c652203ec041 366 ms 1