FSO: Umfangseinheit (Verzeichnungseinheit)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_extent_unit_item/
Notation fso_extent_unit_item
Definition Vokabular der FSO für die Erfassung der Umfangseinheiten bei Verzeichnungseinheiten
Oberste Begriffe 0d18fe43-e487-4ea5-a875-3f547d6218ad Mappe
1b0a7425-2154-4f55-9391-ba71dd2e21d4 Karton
2ddd5ddf-6aae-4416-aca0-5a591306b72d lfm
37e7903e-09df-45c4-ae62-60ce981986dd Seite
3903d073-fbcc-40a0-ae80-ca2ea6eceac5 Byte
6b3a054f-d5bc-4d44-9ea6-f8c2b90fabc4 Zeit
bf577592-02d9-489b-a38c-d0cc3acd93cc Stück
ef56ea91-17e1-427d-b0d8-048536ee1035 Blatt
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-01-28
issued 2021-01-28
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-02-02T19:45:41+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_extent_unit_item?properties=%2A 164 ms 1
2023-02-02T19:45:41+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_extent_unit_item/top?properties=notation 564 ms 8