FSO: Umfangseinheit (Bestand)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_extent_unit_collection/
Notation fso_extent_unit_collection
Definition Vokabular der FSO für die Erfassung der Umfangseinheiten bei Beständen
Oberste Begriffe 24a7e245-8c3e-4efa-9c3a-7fa4f5d2fe2a Lfd. Meter
2f20d00e-7dc9-4a19-9ac5-bfb2d2c2a799 Stück
4ad75233-f004-4c8a-88d3-dfb47c0144d3 Karton
f22c8635-a681-40fa-8afb-9b40804f5f91 Byte
fd9d66c3-9451-4423-b4bf-d9ccfc51fdd2 Zeit
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-01-28
issued 2021-01-28
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-02-02T18:53:40+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_extent_unit_collection?properties=%2A 166 ms 1
2023-02-02T18:53:41+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/fso_extent_unit_collection/top?properties=notation 602 ms 5