e795e41c-b4b4-4517-8a15-3d36863f0fcb Hochmittelalter

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/e795e41c-b4b4-4517-8a15-3d36863f0fcb
Notation e795e41c-b4b4-4517-8a15-3d36863f0fcb
dat0046
KOS amh_datierung Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung
Übergeordnet http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/7c0e79f3-890c-4595-81e8-e4025f527f0d Mittelalter
Oberbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/7c0e79f3-890c-4595-81e8-e4025f527f0d Mittelalter
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-05
issued 2017-09-05
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-24T17:27:06+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Famh_datierung%2Fe795e41c-b4b4-4517-8a15-3d36863f0fcb 737 ms 1