999367a6-a23f-4580-9669-21334c7a0cb8 Eisenzeit

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/999367a6-a23f-4580-9669-21334c7a0cb8
Notation 999367a6-a23f-4580-9669-21334c7a0cb8
dat0002
KOS amh_datierung Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/2892560b-1fcc-46f7-bf3b-7486e46255a4 Völkerwanderungszeit
http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/e2863a15-f120-4072-80f6-1f4c4256cf9e Römische Kaiserzeit
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-05
issued 2017-09-05
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-01-28T13:43:49+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Famh_datierung%2F999367a6-a23f-4580-9669-21334c7a0cb8 691 ms 1