dat0039 Urgeschichte

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/07e80e7c-83b5-4a9c-84e1-c1095c454555
Notation dat0039
KOS http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/ Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/3955cd33-ee23-42fb-b6da-78e12b88cd92 Vorrömische Eisenzeit
http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/a2971326-c6ff-4be8-b175-2ed39c7310a0 Steinzeit
http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/d322a638-86f7-4eea-a0f7-1d90250cb89b Bronzezeit
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2020-03-28T23:42:52+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Famh_datierung%2F07e80e7c-83b5-4a9c-84e1-c1095c454555 927 ms 1