Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/
Notation amh_datierung
Definition Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Sprachen de
Oberste Begriffe 07e80e7c-83b5-4a9c-84e1-c1095c454555 Urgeschichte
7c0e79f3-890c-4595-81e8-e4025f527f0d Mittelalter
999367a6-a23f-4580-9669-21334c7a0cb8 Eisenzeit
aa995658-45aa-4bbc-a010-6f2c70bf8db1 Neuzeit
b50f66e0-7b63-4325-acca-78b6cba92d95 Datierungen
c40e50e0-edf9-4dca-99af-6257d42971e3 Undatiert
d4acddbb-846a-4ba8-99c1-e79548d14946 Frühgeschichte
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-01
issued 2017-09-01
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-01-28T14:56:22+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/amh_datierung?properties=%2A 6 ms 1
2023-01-28T14:56:22+01:00 http://api.dante.gbv.de/voc/amh_datierung/top?properties=notation 2 ms 7