ist Medium von

URI http://uri.gbv.de/terminology/person_relation/18f7d506-a072-44e1-8cfc-80888c08fd65
Identifier http://d-nb.info/standards/elementset/agrelon#isChannelOf
KOS http://uri.gbv.de/terminology/person_relation/ Beziehungen zwischen Personen
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2019-12-16T00:57:55+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fperson_relation%2F18f7d506-a072-44e1-8cfc-80888c08fd65 20 ms 1