verwandt mit

URI http://uri.gbv.de/terminology/ontologic_relation/ce8215a4-17ad-433c-a3e6-0c941de67abc
Identifier http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related
KOS http://uri.gbv.de/terminology/ontologic_relation/ Ontologische Beziehungen zwischen Datens├Ątzen
publisher Verbundzentrale des GBV
modified 2018-12-12

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2019-11-12T04:23:16+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fontologic_relation%2Fce8215a4-17ad-433c-a3e6-0c941de67abc 323 ms 1