Unterschiedlich von

URI http://uri.gbv.de/terminology/ontologic_relation/600e3822-6eef-4a99-bf4a-84f3dc5a5a59
Identifier http://www.w3.org/TR/owl-ref/#differentFrom-def
KOS http://uri.gbv.de/terminology/ontologic_relation/ Ontologische Beziehungen zwischen Datens├Ątzen
publisher Verbundzentrale des GBV
modified 2019-08-26

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2019-10-15T00:44:28+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fontologic_relation%2F600e3822-6eef-4a99-bf4a-84f3dc5a5a59 454 ms 1