3d42432b-bef0-42d8-8b67-2ca017391f31 Groschen

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_nominal/3d42432b-bef0-42d8-8b67-2ca017391f31
Notation 3d42432b-bef0-42d8-8b67-2ca017391f31
4081
721
720
719
4277
3892
3732
2026
2020
1628
1629
1632
1615
1613
1612
1609
774
5239
5878
1263
717
716
6447
5008
4120
4774
5260
4986
5153
1631
5438
5414
4735
1428
4453
190
2027
1364
1363
718
Identifier https://ikmk.smb.museum/ndp/nominal/883
Label Groschen zu 8 Pfennigen 1/36 Rheinischer Goldgulden
Groschen zu 24 Pfennigen = 1/12 Rheinischer Goldgulden
Groschen zu 12 Pfennigen = 1/12 Rheinischer Goldguldenn
Sterbegroschen
1 Groschen
KOS kenom_nominal Kenom: Nominal
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2022-03-21
issued 2022-03-21
modified 2023-01-26

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T15:41:59+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_nominal%2F3d42432b-bef0-42d8-8b67-2ca017391f31 665 ms 1