b73cd283-1d4a-40f7-a811-83c996a25343 Stahl

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/b73cd283-1d4a-40f7-a811-83c996a25343
Notation b73cd283-1d4a-40f7-a811-83c996a25343
15
Identifier http://nomisma.org/id/steel
https://ikmk.smb.museum/ndp/material/15
http://vocab.getty.edu/aat/300010917
http://d-nb.info/gnd/4056834-9
Hinweis Für Münzen / Medaillen
KOS kenom_material KENOM: Material
Übergeordnet http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/4e8b1c94-97f5-44bd-bd5b-0dc3f84e5417 Metalle
Oberbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/4e8b1c94-97f5-44bd-bd5b-0dc3f84e5417 Metalle
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2018-05-09
issued 2018-05-09
modified 2022-04-05

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2023-03-30T16:10:34+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_material%2Fb73cd283-1d4a-40f7-a811-83c996a25343 645 ms 1