Nichtmetalle

URI http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/17f7f3a0-b8ee-4a71-9a39-796605749503
KOS kenom_material KENOM: Material
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/01d363eb-ea2b-464d-ad8d-83815227b62e Kunststoff
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/087a131c-71f4-42f8-9ce4-27848020c787 Keramik
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/1a37aadb-f3a3-46e1-b6b9-04089a73595d Sonstige
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/38024da7-9c79-44b7-ab19-79796b044dfb Textilie
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/6ac5ef46-0eff-4a57-99c3-daadb26ca5bf Papier
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/8fe82b4f-b13a-4a2e-b4b3-0484521821e0 Tierische Materialien
http://uri.gbv.de/terminology/kenom_material/90aa5056-e20e-4014-987a-da73f9445a04 Pflanzliche Materialien
publisher KENOM, c/o Frank Dührkohp, Digitale Bibliothek, Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
created 2018-05-08
issued 2018-05-08
modified 2018-05-09

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-09T06:48:27+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fkenom_material%2F17f7f3a0-b8ee-4a71-9a39-796605749503 664 ms 1