transgender

URI http://uri.gbv.de/terminology/gender/e8d90fc1-de50-416f-91bf-5650005813b8
Identifier https://www.wikidata.org/wiki/Q189125
http://d-nb.info/gnd/7619945-9
http://vocab.getty.edu/aat/300400504
Definition geschlechter├╝bergreifende Zwischenstufen
KOS gender Geschlecht
publisher Verbundzentrale des GBV (VZG)
created 2016-10-26
issued 2016-10-26
modified 2018-11-29

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-09T06:40:04+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fgender%2Fe8d90fc1-de50-416f-91bf-5650005813b8 428 ms 1