6106 Zweiter Allunionskongress der Sowjetischen Schriftsteller (1954)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword_person/3de8a92a-c874-42aa-87ec-85f322ec79de
Notation 6106
3831
Label Zweiter Allunionskongress der Sowjetischen Schriftsteller (1954)
KOS fso_keyword_person FSO: Schlagwort (Person)
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-19T22:33:15+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword_person%2F3de8a92a-c874-42aa-87ec-85f322ec79de 529 ms 1