3168 Ausschluss aus dem Schriftstellerverband

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/e3d562bc-2874-4280-98d5-3bbbc43b499b
Notation 3168
0138
Label Ausschluss aus dem Schriftstellerverband
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-23T07:04:05+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2Fe3d562bc-2874-4280-98d5-3bbbc43b499b 530 ms 1