2284 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.12.1948)

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/65102306-9d2b-4170-8887-cfc342157d6a
Notation 2284
2267
Label Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.12.1948)
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-10-28T15:37:36+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F65102306-9d2b-4170-8887-cfc342157d6a 766 ms 1