2857 Aufarbeitung der Geschichte

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/5c99187c-1234-498c-8c57-785b938e0401
Notation 2857
0119
Label Aufarbeitung der Geschichte
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-10-19T01:28:47+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F5c99187c-1234-498c-8c57-785b938e0401 689 ms 1