3491 Zwolnienie ze szkoły

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/54e4406c-ba5b-44c9-a58b-7ee38ea86b3d
Notation 3491
3838
Label Zwolnienie ze szkoły
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-09-20T15:59:37+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F54e4406c-ba5b-44c9-a58b-7ee38ea86b3d 380 ms 1