3186 Hammer und Sichel

URI http://uri.gbv.de/terminology/fso_keyword/484d4c7a-5d3f-42cb-91de-fbf1b42abcbf
Notation 3186
0775
3185
2787
Identifier https://d-nb.info/gnd/4592060-6
Label Hammer und Sichel
Sierp i młot
KOS fso_keyword FSO: Schlagwort
publisher Forschungsstelle Osteuropa
created 2021-04-06
issued 2021-04-06
modified 2021-04-06

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2021-10-19T07:40:45+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Ffso_keyword%2F484d4c7a-5d3f-42cb-91de-fbf1b42abcbf 490 ms 1