DE deutsch

URI http://uri.gbv.de/terminology/citizenship_iso_3166/dfc80ca1-537f-4d52-b5d0-4162e650fe57
Notation DE
DEU
000
Identifier http://id.loc.gov/vocabulary/countries/de
http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code.html#XA-DE
Label Deutschland
die Bundesrepublik Deutschland
Germanyen
Federal Republic of Germanyen
KOS http://uri.gbv.de/terminology/citizenship_iso_3166/ Staatsb├╝rgerschaft (ISO 3166)
publisher Statistisches Bundesamt, 2013
modified 2018-12-12

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2019-10-15T00:42:52+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Fcitizenship_iso_3166%2Fdfc80ca1-537f-4d52-b5d0-4162e650fe57 408 ms 1