610.492 Pflanzlicher Überrest

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/8a25615f-70e4-416d-aabc-db7ee8c4d38c
Notation 610.492
KOS amh_objektbezeichnung Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Objektbezeichnung
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/0a9251e3-8f94-414c-a07e-e5247bc76906 Walnussschale
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/0ba4941c-fcda-427f-b6d8-1ad800f04768 Obstkern
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/19202ecf-d8ac-43a9-9c3b-35ec1d22a06d Haselnussschale
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/39bce240-fd18-47e2-9b48-de6c425d9226 Verkohltes Getreide
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/6bb552af-cc34-4ec9-970f-6e391f0b40e3 Verkohlte Hülsenfrucht
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/9de97616-633d-4a00-870e-f38ce2d31d4a Speiserest
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-05
issued 2017-09-05
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-12-05T09:30:03+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Famh_objektbezeichnung%2F8a25615f-70e4-416d-aabc-db7ee8c4d38c 581 ms 1