610.546 Toilettengegenstand

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/7dba22aa-a93d-4072-bb76-aad82aaef6be
Notation 610.546
KOS amh_objektbezeichnung Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Objektbezeichnung
Unterbegriffe http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/374f2821-7ab0-4ee8-8d36-33f5a48c8407 Kamm
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/3fe05ac9-21cd-414b-8bd3-219afecd0543 Toilettebesteck
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/8890231f-a1e3-4e40-a31d-7319908ce14d Ohrlöffelchen
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/ac543c5e-c73a-4cb6-9389-7024ae853187 Spiegel
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/ad936ead-e46f-4ea7-acb1-13c0d3a95abf Rasiermesser
http://uri.gbv.de/terminology/amh_objektbezeichnung/dfd7df2f-ca8f-45d2-a1ae-68bd0704e955 Pinzette
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-05
issued 2017-09-05
modified 2018-12-08

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-12-05T08:40:29+01:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=http%3A%2F%2Furi.gbv.de%2Fterminology%2Famh_objektbezeichnung%2F7dba22aa-a93d-4072-bb76-aad82aaef6be 551 ms 1